Actievoorwaarden

 

-                     Deze actie wordt georganiseerd door Dorivit B.V.;

 

-                     Enkel natuurlijke personen vanaf 18 jaar kunnen deelnemen aan deze actie, mits deze woonachtig is in Nederland of België en met akkoord op deze actievoorwaarden;

 

-                     Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van Dorivit B.V. mogen niet deelnemen aan de actie en maken geen kans op een prijs;[K.R.1] 

 

-                     Aan deelname zijn geen kosten verbonden;

 

-                     Eventuele kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie of andere kosten die verband houden met deelname aan de actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer;

 

-                     Iedere deelnemer mag maximaal één keer meedoen binnen de actieperiode;

 

-                     Misbruik is niet toegestaan;

 

-                     Deelname geschiedt door het meedoen aan de actie en het correct en volledig invullen van de kortingscode op één bestelling;

 

-                     Dorivit B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen;

 

-                     Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar klantenservice@dorivit.nl;

 

-                     Kortingen of prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs;

 

-                     De prijs is niet overdraagbaar;[K.R.2] 

 

-                     Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd;[K.R.3] 

 

-                     Over de keuzeselectie, winnaar of prijs wordt niet met andere deelnemers en/of derden gecorrespondeerd;

 

-                     De winnaar dient binnen een week te reageren op het persoonlijke bericht van Team Dorivit via het (social media) kanaal waarop de inzending is gedaan. Indien de winnaar niet binnen de gestelde termijn handelt, vervalt de prijs en zal een nieuwe winnaar overeenkomstig deze actievoorwaarden worden gekozen;

 

-                     Indien de winnaar geen gebruik kan of wil maken van de prijs, dan vervalt het recht op de prijs. Dorivit B.V. is niet gehouden de prijs aan een andere deelnemer toe te wijzen;

 

-                     Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode;

 

-                     De actie is niet geldig in combinatie met andere acties;

 

-                     Gebruik maken van deze actie kan alleen door een bestelling te plaatsen op www.dorivit.nl;

 

-                     De korting geldt niet op reeds gedane bestellingen en niet met terugwerkende kracht;

 

-                     De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt;

 

-                     De actie geldt enkel zolang de voorraad strekt;

 

-                     De gehele korting dient in één keer gebruikt te worden, en een eventueel restant komt te vervallen;

 

-                     Indien je de producten retourneert waarbij een kortingscode of actie is gebruikt dan komt de korting/actie te vervallen.

 

-                     Dorivit B.V. behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling worden gedaan op www.dorivit.nl

 

-                     Dorivit B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten;

 

-                     In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Dorivit B.V.;

 

-                     Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden of de actie aantasten;

 

-                     Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.